Activated Charcoal Powder
Activated Charcoal 150g Powder

Activated Charcoal Purifier

150g POWDER

Part of our Cleanse range, this miracle powder rids the body of toxins or pathogens that lead to poor health. As an all-natural detoxifier, activated charcoal has long been an effective remedy for well-being. This high-strength powder aids various conditions and is a handy addition to any household medicine cabinet. It’s an ideal alternative to taking tablets as it mixes well with water.

  • Assists Alcohol & Food Poisoning
  • Eases Diarrhea, Vomiting, Cramps, Wind & Indigestion
  • Sucrose & Lactose-Free
  • Suitable for Vegetarians & Vegans
  • No Artificial Preservatives or Flavourings

Mother Nature’s Gut Aid.
Our activated charcoal stems from macadamia nut shells. It is used to absorb and remove toxins present in the large intestine. This helps to ease stomach pain, flatulence, bloating, food and alcohol poisoning, wind, diarrhea and indigestion.

DIRECTED USE
Add 2 heaped teaspoons of Activated Charcoal in a medium sized glass, with a small amount of water to form a paste. Add water to fill the glass whilst stirring vigorously. Do not substitute food supplements in place of a varied, balanced diet or healthy lifestyle. Not suitable for persons under 12 years of age.

ACTIVATED CHARCOAL CONTAINS: Activated Charcoal powder made from macadamia nut shells.

Available at Takealot

 

 

 

ACTIVATED CHARCOAL POWDER PATIENT INFORMATION

150g POWDER/ POEIER

SCHEDULING STATUS

Schedule 0

COMPOSITION

Each 5ml teaspoon contains:

Activated Charcoal 150 mg

PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM

Activated Charcoal.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

Category D.34.13. Other.

INDICATIONS

Activated Charcoal counteracts the effects of organic and inorganic toxins by reducing their systematic absorption from the gastro-intestinal tract.

CONTRAINDICATIONS

Do not use if hypersensitivity or allergy exists towards any of the ingredients. If in doubt consult your medical practitioner.

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS

Products containing herbal ingredients may interact with some medication. If taking any chronic medication, do not use this product without consulting with your medical practitioner. Do not exceed the recommended daily dosage. Do not use after date of expiry. Check expiry on unit.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

INTERACTIONS

Products containing herbal ingredients may interact with some medication. If taking any chronic medication, do not use this product without consulting with your medical practitioner. No interactions have been reported.

PREGNANCY AND LACTATION

Do not take this medicine if you are pregnant or breastfeeding your baby.

DOSAGE AND DIRECTIONS

Do not exceed the recommended daily dosage.

Add two heaped teaspoons of Activated Charcoal in a medium sized glass, with a small amount of water to form a paste. Then proceed to add water to ll the glass whilst stirring vigorously.

SIDE EFFECTS

If you experience any side effects or sensitivity towards any of the ingredients discontinue use. If symptoms persist or if any adverse reactions occur, consult a medical practitioner. No side effects have been reported.

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT

Do not exceed the recommended daily dosage. If accidental overdose occurs consult a medical practitioner. Symptoms may include but are not limited to gastrointestinal disturbances and sweating. Treatment is symptomatic and supportive.

IDENTIFICATION

150g Charcoal powder packed in a white tamper proof container with insert.

PRESENTATION

White plastic container with insert.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store below 30 °C. Store away from moisture and direct sunlight. Replace cap rmly after use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER

To be allocated.

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

Naturelife, Unit 2, Blue, WOW Park, Ballito, KZN, 4429 , Tel: 032 586 1067, info@naturelife.co.za,

www.naturelife.co.za.

DATE OF PUBLICATION OF THE PACKAGE INSERT

12 August 2019.

This medicine has not been evaluated by SAHPRA for its quality, safety or intended use.

SKEDULERINGSTATUS

Skedule 0

EIENDOMSNAAM EN DOSEERVORM

Activated Charcoal.

SAMESTELLING

Elke 5ml teelepel bevat:

Activated Charcoal 150 mg

FARMAKOLOGIESE KLASSIKIKASIE

Kategorie D.34.13. Ander.

INDIKASIES

Geaktiveerde houtskool teenwerk die effek van organiese en anorganiese gifstowwe deur hul stelselmatige opname in die spysverteringskanaal te verminder.

KONTRA-INDIKASIES

Persone met hipersensitiwiteit of allergiee vir enige van die bestandele moet nie die produk gebruik nie. Indien twyfel bestaan, raadpleeg u geneesheer.

WAARSKUWINGS EN SPESIALE VOORSORGMAATREELS

Produkte wat kruiebestandele bevat, kan interaksies met somige medikasies he. Indien enige kroniese medikasie gebruik word, raadpleeg eers u geneersheer voordat die produk gebruik word. Moet nie die daaglikse dosis oorskry nie. Die produk moet nie gebruik word nadat die verval datum reeds bereik is nie. Sien verval datum op eenheid.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

INTERAKSIES

Produkte wat kruiebestandele bevat, kan interaksies met somige medikasies he. Indien enige kroniese medikasie gebruik word, raadpleeg eers u geneersheer voordat die produk gebruik word. Geen interaksies is gerapporteer nie.

SWANGERSKAP EN LAKTASIE

Moenie hierdie medisyne neem as u swanger is of baba borsvoed nie.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS

Voeg twee opgehoopte teelepels Geaktiveerde Houtskool in ’n mediumgrootte glas, saam met ‘n klein hoeveelheid water, om ‘n pasta te vorm. Gaan dan voort om de res van die water by te voeg om die glas te vul, terwyl jy kragtig roer.

NEWE-EFFEKTE

Indien eneige newe-effecte of sensitiwiteit teenoor enige van die bestandele voorkom, staak gebruik. Indien symptom voortduur of nadilige reaksies ondervind word, raadpleeg ‘n geneesheer. Geen newe-effecte is gerapporteer nie.

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BEHANDELING

Moet nie die daaglikse dosis oorskry nie. Raadpleeg ‘n gennesheer indien ‘n oordosis per abuis ingeneem word. Simptome kan insluit maar is nie beperk tot gastro-intestinale versteurings nie. Behandeling is simptomaties en ondersteunend.

IDENTIFIKASIE

150g Geaktiveerde houtskool wat verpak is in

‘n wit peuter vrye houer, met ‘n inligting voubiljet ingesluit.

AANBIEDING

Wit plastikhouer met ‘n voubiljet.

BERGINGSAANWYSINGS

Bewaar benede 30 °C. Bewaar weg van direkte sonlig. Plaas deksel stewig terug na gebruik.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

REGISTRASIENOMMER

Moet toegeken word.

NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE

Naturelife, Unit 2, Blue, WOW Park, Ballito, KZN, 4429, Tel: 032 586 1067, info@naturelife.co.za, www.naturelife.co.za.

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN DIE VOUBILJET

12 Augustus 2019.

Hierdie medisyne is nie deur SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik daarvan nie.